OsBot

Asiakas: Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiala
Hahmon suunnittelu ja animaatio: Hanna Ruusulampi

Image